Periodiskās svaru pārbaudes

2015 Lapkričio 02d.
Scale weights isolated on white background

Verifikācija

  • Svaru sagatavošana verificēšanai, tai skaitā, pārbaude, regulēšana, remonts
  • Verifikācijas sertifikāta izsniegšana
  • Verifikācija tiek veikta vienu reizi gadā

Kalibrēšanas sertifikāts

  • Svaru pārbaude, regulēšana, remonts
  • Kalibrēšanas sertifikāts
  • Kalibrēšanas sertifikāta derīguma termiņš no 1 gada līdz 2 gadiem

Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr. 180 par “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumiem” verificētus svarus jālieto šādās jomās:

3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos; 
3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus; 
3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā; 
3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu; 
3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās; 
3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā;

Citi pakalpojumi